Tweede trap
Duikkids

 

 

Landschap

 

Landschap 2

 

Wimeplvissen

 

Baars

 

Dolfijnen

 

Papegaaivissen

 

Haai

Meer over de ademautomaat

Een automaat zorgt ervoor dat de druk gelijk wordt aan de omgevingsdruk, dus hetzelfde als de druk van het water op de diepte waarop je zit. Een goede automaat is natuurljik van levensbelang bij het duiken en een mooi stukje techniek.

Wil je weten hoe een ademautomaat wordt gemaakt? Bekijk dan dit filmpje op You Tube:
Film Productie ademautomaat. Dit is wel met uitleg in het Engels.

Het regelen van de druk.

De druk wordt geregeld in twee stappen, door de eerste en de tweede trap.
De eerste trap brengt de druk terug van de flesdruk (200 bar bij volle fles tot 10 bar als de fles bijna leeg is) naar de middendruk.
De middendruk is altijd ongeveer 4 tot 8 bar hoger als de omgevingsdruk. De omgevingsdruk is de druk van het water, dus deze druk hangt af van hoe diep je zit. Doordat de middendruk altijd 4 tot 8 bar hoger is als de omgevingsdruk is er altijd voldoende druk om de tweede trap en inflator goed te kunnen bedienen.

Een eerste trap ziet er zo uit als hem open zou maken:

Eerste trap ademautomaat

De tweede trap brengt de middendruk omlaag tot de omgevingsdruk, dus de waterdruk die hoort bij je diepte.
Als je aan de automaat zuigt, maak je door het zuigen de druk in het mondstuk net iets lager en opent de inlaatklep, waardoor de lucht in het mondstuk stroomt. Je kunt dan makkelijk inademen.
Je opent de inlaatklep ook door op de waterloosknop te drukken, dan zorgt het hefboompje dat de klep ook open gaat.

Bij het uitademen maak je door het uitblazen de druk in het mondstuk iets hoger, de inlaatklep gaat dan sluiten, maar de uitademingsklep opent en laat de uitademingslucht ontsnappen.

De tweede trap ziet dan zo uit:

Tweede trap ademautomaatpaginatop

Een filmpje hoe de tweede trap werkt:

Animatie tweede trap ademautomaatpaginatop

Hier kun je terug naar de gewone pagina ademautomaat of door naar de duikfles