Zeeland
Duikkids

 

 

Zeepaardje Zeeland

 

Sepia

 

Schol

 

Oorkwallen

 

Kreeft

 

Duiker met kwal

 

Anemonen

 

Kabeljauw

Zeeland en Noordzee

In Nederland is er 1 provincie die internationaal bekend is als DE plek met de mooiste duikgebieden binnen Noord Europa: Zeeland. Hier wordt dan ook veel gedoken, door duikers uit Nederland, maar ook uit Belgie en Duitsland.

Ook op de Noordzee kan worden gedoken, maar wel wat minder makkelijk!

Net als het duiken in binnenwater is het zicht niet zo helder als bij echt tropisch water. Zeker niet als er door stroming veel stof opdwarrelt. Toch is het zicht vaak goed genoeg om al het moois te kunnen zien.

Zeeland

Kaart ZeelandZeeland wordt gekenmerkt door vele zee-armen, waarin rivieren vanuit het binnenland uitstromen. Dit zijn met name De Waal in het noorden en de Schelde vanuit Belgie.

Zoals jullie vast weten ligt Zeeland voor een groot gedeelte onder de zeespiegel. Het land in Zeeland wordt dan ook beschermd door enorme dijken. Na een grote overstroming (de watersnoodramp in 1953) is Zeeland nog verder beschermd door het aanleggen van de Deltawerken (de link opent de Wikipedia pagina). Onderdelen hiervan zijn de stormvloedkering in de Oosterschelde en de Brouwersdam bij de Grevelingen. De eerste is eigenlijk altijd open, behalve bij springtij en zware stom. De dammen bij het Veerse Meer en de Grevelingen zijn vaste afsluitingen.

De mooiste duikgebieden zijn met name in de Grevelingen, het Veerse Meer en vooral de Oosterschelde. De Westerschelde is gevaarlijk door het vele scheepvaartverkeer naar Vlissingen en Antwerpen.

Grevelingen

De Grevelingen is in feite geen stromend water meer, maar een brak binnenmeer na de afsluiting van de Noordzee door de AnemoonBrouwersdam en Grevelingendam. Wel wordt regelmatig zeewater binnengelaten om het zoutgehalte op peil te houden. Doordat het geen stromend water meer is, hoef je geen rekening te houden met de getijden, dus je kunt de hele dag door duiken. Helaas is door de afname van het zoutgehalte na de afsluiting en het ontbreken van stroming het onderwaterlandschap wel aan het veranderen.

ZeesterrenEr zijn veel duikplaatsen. Door de dijken moet je altijd flink klimmen, eerst de dijk op en dan aan de andere kant weer naar beneden. Dan vervolgens over de basaltblokken naar het water. Gelukkig worden nu vaak trappen aangelegd, zodat het klimmen makkelijker gaat. Als je over basaltblokken moet, let dan op gladheid door algen, en de ongelijke stenen en de kieren ertussen. Lopen met een dik duikpak en zware uitrusting is niet makkelijk! Paginatop

Onder water zie je veel zeesterren, anjelieren, dodemansduim, grondeltjes en andere visjes, krabbetjes en soms kreeft. Door de basaltblokken van de dijk kunnen de anemoontjes goed vasthechten, en hebben visjes schuilplaatsen. Duik je dieper, dan kom je op de zandplaat. Hier kun je platvissen vinden.

Oosterschelde

Deze zeearm is niet afgesloten, dus hier heeft eb en vloed vrij spel. Daardoor ontstaat sterke stroming! Sepia

Duiken kan alleen bij dood tij, de korte 'pauze' tussen eb en vloed. Als je hier gaat duiken moet je de duik dus goed plannen. Hiervoor gebruik je getijdentabellen, die het preciese tijdstip van hoogwater dood tij en laag water dood tij aangeven. En ook hier moet je rekening houden met de dijken, klimmen hoort erbij.

Het hele jaar door is hier veel te zien. In het voorjaar komen de sepia's massaal in de Oosterschelde om eieren af te zetten. Sepia's zijn een klein soort inktvis.

Ook kreeft kun je hier veel zien, krab, en natuurlijk alles wat je ook in de Grevelingen kunt vinden! Soms kom je zelfs zeepaardjes tegen.

KreeftZeepaardje

De Oosterschelde heeft veel mooie duikstekken, maar door de stroming dus niet zo geschikt voor beginnende duikers.

Veerse Meer

Ook een afgesloten zee-arm, net als de Grevelingen. Ook hier wordt regelmatig weer meer zout water ingelaten om het zee milieu in stand te houden. Ook hier dus, net als in de Grevelingen, geen stroming. Sommige duikplaatsen zijn dan ook goed geschikt voor meer startend duikers.

De Noordzee

KabeljauwDe Noordzee onder water zijn vooaral zandvlakten. Ook is de Noordzee druk bevaren, en wordt er ook veel gevist. Duiken op de Noordzee doe je dus vooral vanaf een boot en op plaatsen waar iets te zien is, dus bij wrakken. Dus twee specialisaties bij elkaar: bootduiken en wrakduiken.

Ook de Noordzee kent stroming, dus daar zul je bij het duiken goed rekening mee moeten houden. Zeker geen duikplaatsen voor beginnen de duikers! Ook al omdat het zicht natuurlijk ook niet altijd erg groot is.

Het kan wel heel mooi zijn om hier te duiken. Je ziet vaak scholen kabeljauw rond de wrakken die hier natuurlijk een goede schuilplaats hebben. De wrakken zijn vaak ook mooi begroeid met zee anjelieren en dodemansduim. Ook kreeft en krab houdt zich hier vaak schuil. In het zandgebied rond het wrak kun je ook platvis, zoals schol en tong zien. HondshaaiIn de Noordzee leven ook enkele niet gevaarlijke kleine haaiensoorten: hondshaai en kathaai. Ook kwallen kun je langs zien zweven.

Duiken in Nederland kan dus heel mooi zijn, maar is niet altijd makkelijk.

 

De volgende pagina gaat over een bijzonder stukje Nederland, een paar bijzondere eilanden in de Caribische zee. Tropisch water met een Nederlands accent!

Paginatop